GCT PLUS ett Sabadell - Sabadell, Barcelona provincia 

Necessari un alt domini del Paquet Office, imprescindible Excel i explotació de dades (taules dinàmiques, fórmules, macros..).