FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

Des de Femarec cerquem un/a auxiliar de monitor pel nostre centre especial de treball:. GS Integració social -Coneixements tècnics:....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a tècnic/a d'orientació pel club de la feina. Nombre de llocs ofertats....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

Des de Femarec cerquem un/a auxiliar de monitor per la gestió de residus:. Estudis acabats de Grau Superior en Tècnic Superior en química ambiental o Tècnic...

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el certificat de professionalitat de comptabilitat. Educació, formació i investigació....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el Certificat de professionalitat de Prevenció de riscos laborals....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el Certificat de professionalitat de Gestió de residus urbans i industrials:....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per un PFI d’informàtica. Educació, formació i investigació....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per un CP d’activitats administratives. Educació, formació i investigació....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir PFI de comerç i atenció al públic que es durà a terme durant l'any 2017. Educació, formació i investigació....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el CP Gestió integrada de RRHH. Educació, formació i investigació....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el CP d'Atenció sociosanitària a persones dependents en domicili i en institucions....


Tus búsquedas recientes