Femarec sccl, Cooperativa Social-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir formació a persones amb discapacitat. Complir amb el programa de practiques de l'especialitat....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir formació a persones amb discapacitat. Educació, formació i investigació....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a Administratiu/va de formació contínua. Nombre de llocs ofertats....

Femarec sccl, Cooperativa Social-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant dos Administratius/ves per a donar suport al departament de Formació Contínua. Control i gestió del cursos....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent PFI d'Electricitat per impartir formació. Educació, formació i investigació....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per un CP d’activitats administratives. Educació, formació i investigació....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per un PFI d’informàtica. Educació, formació i investigació....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el CP Gestió integrada de RRHH. Educació, formació i investigació....

Femarec sccl, Cooperativa Social-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el CP d'Activitats auxiliars de comerç. Complir amb el programa de pràctiques de l'especialitat....

Femarec sccl, Cooperativa Social-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent PFI d'Electricitat per impartir formació. Impartit classes d'Electricitat....

Femarec sccl, Cooperativa Social-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per un PFI d’informàtica. Impartit classes d’informàtica....

Femarec sccl, Cooperativa Social-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el CP Gestió integrada de RRHH. Complir amb el programa de practiques de l'especialitat....

Femarec sccl, Cooperativa Social-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per un CP d’activitats administratives. Complir amb el programa de practiques de l'especialitat....

Femarec sccl, Cooperativa Social-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el Certificat de professionalitat de prevenció de riscos laborals....

Femarec sccl, Cooperativa Social-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per un CP de comptabilitat. Complir amb el programa de practiques de l'especialitat....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el Certificat de professionalitat de Gestió de residus urbans i industrials:....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el Certificat de professionalitat de Prevenció de riscos laborals....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el certificat de professionalitat de comptabilitat. Educació, formació i investigació....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el Certificat de professionalitat de Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials....

FEMAREC, SCCL-Barcelona, Barcelona

A Femarec estem cercant un/a docent per impartir el CP d'Atenció sociosanitària a persones dependents en domicili i en institucions....


Tus búsquedas recientes