L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Badalona, Barcelona

Lloc de Treball:. De 8:30 a 13:30 i de 15:30 a 18:30h. Les pròpies del lloc de treball. 2 anys en lloc de treball similar....

hace 11 horas

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Barcelona, Barcelona

Lloc de Treball:. També haurà de tenir en perfecte ordre el magatzem de màquines . Haurà de confeccionar albarans, factures i pressupostos amb el programa...

hace 11 horas

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Sant Adrià de Besòs, Barcelona

Lloc de Treball:. 30+ FEM Venedor/a forn de pa. 1 any en lloc de treball similar. Preparació, cocció i decoració del gènere de la botiga....

hace 5 días

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Badalona, Barcelona

Lloc de Treball:. En lloc de treball similar. La persona realitzarà seguiments a proveïdors, control de costos,reclamacions a proveïdors , incidències i...

hace 11 horas

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Badalona, Barcelona

Reposició de productes en lineals de venda. Lloc de Treball:. Altres tasques pròpies de supermercat. No requerida pel lloc de treball....

hace 11 horas

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Badalona, Barcelona

Lloc de Treball:. En lloc de treball similar. 40 h/s de dilluns a dissabte. Manteniment general en supermercat....

hace 11 horas

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Sant Adrià de Besòs, Barcelona

Lloc de Treball:. Sant Adrià de Besòs. Jornada partida de dimarts a dissabte matí. Valorable 6 mesos en lloc de treball similar....

hace 11 horas

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Preparació de les taules, d'organitzar-les, de la correcta disposició de les cadires i de la preparació de tot el servei de taula. Lloc de Treball:....

hace 5 días

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Realització de tasques d’operari de secció d’automoció. Lloc de Treball:. Manipulació de peces d’automoció. En lloc de treball similar....

hace 5 días

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Badalona, Barcelona

Lloc de Treball:. De 8 a 14:15h i de 15.30 a 20h dies alterns. En lloc de treball similar. Neteja de les instal·lacions del centre i la bugaderia....

hace 5 días

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Badalona, Barcelona

Lloc de Treball:. De 8:30 a 13:30 i de 15:30 a 18:30h. 2 anys en lloc de treball similar. Organització del magatzem, control de material, comprovació albarans,...

hace 11 horas

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Barcelona, Barcelona

Lloc de Treball:. De 8 a 13:30h. 30+ FEM Comercial de suport. 1 any en lloc de treball similar....

hace 11 horas

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Barcelona, Barcelona

Realització de treballs diversos de paleteria en l’àmbit de les estacions transformadores. Lloc de Treball:. 3 anys en lloc de treball similar....

hace 5 días

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-el Masnou, Barcelona

Lloc de Treball:. Realitzacions de calibracions i quantificacions com temperatura, humitat, massa, etc. Utilització d’eines com manòmetres, mesuradors de ph+,...

hace 5 días

L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO)-Badalona, Barcelona

Lloc de Treball:. De 10 a 12h. 6 mesos en lloc de treball similar. Realitzar tallers grupals d’estimulació física amb persones grans que tenen simptomatologia...

hace 5 días

Tus búsquedas recientes