Fundació Sanitaria de Mollet - Mollet del Vallès, Barcelona provincia 

Sota la dependència del Responsable Higiènic-Sanitari i de la Direcció Tècnica, realitzarà les funcions: Intervenir en el procés d'acollida;