GRUP ORGANIGRAMA - Olot, Girona provincia 

Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. Atenció al públic i al telèfon. Mínima experiència en atenció al públic.

GRUP ORGANIGRAMA - Girona, Girona provincia 

ORGANIGRAMA garanteix la total confidencialitat a aquelles persones que estiguin en actiu. Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial,…

GRUP ORGANIGRAMA - Girona, Girona provincia 

Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. La persona seleccionada s'encarregarà de la relació amb clients d'exportació…

GRUP ORGANIGRAMA - Girona, Girona provincia 

Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. Busquem per una assessoria de Girona centre un/a administratiu/va amb…

GRUP ORGANIGRAMA - Girona, Girona provincia 

ORGANIGRAMA garanteix la total confidencialitat a aquelles persones que estiguin en actiu. Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial,…

GRUP ORGANIGRAMA - Fornells de la Selva, Girona provincia 

ORGANIGRAMA garanteix la total confidencialitat a aquelles persones que estiguin en actiu. Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial,…

GRUP ORGANIGRAMA - Cassà de la Selva, Girona provincia 

Per fer càrrega manual de material, de dins de la fàbrica fins als molls de càrrega. No demanem feina prèvia en feines anteriors. Es fa un contracte per ETT.

GRUP ORGANIGRAMA - Olot, Girona provincia 

Controlar la màquina que surti el producte correcte. Es valorarà experiència en portar màquines de qualsevol sector. Carnet de conduir i vehicle propi.

GRUP ORGANIGRAMA - Girona, Girona provincia 

ORGANIGRAMA garanteix la total confidencialitat a aquelles persones que estiguin en actiu. Busquem una persona amb coneixements electromecànics per fer el…

GRUP ORGANIGRAMA - Girona, Girona provincia 

ORGANIGRAMA garanteix la total confidencialitat a aquelles persones que estiguin en actiu. Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial,…

GRUP ORGANIGRAMA - Fornells de la Selva, Girona provincia 

Busquem una persona per dur a terme controls de qualitat a materies primes i components, creació d'estàndars de treball, aportar propostes de millora als…

GRUP ORGANIGRAMA - Girona, Girona provincia 

Busquem persones que hauran de treballar en diferents industries amb experiència en aigua, llum o aire condicionat. FP II amb titulació de Electricitat.

GRUP ORGANIGRAMA - Olot, Girona provincia 

Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. Portar i controlar el torn. FP I amb titulació de Mecànica.

GRUP ORGANIGRAMA - Olot, Girona provincia 

Alimentació de la màquina, expedicions... Mínim un any d'experiència en empresa càrnia. Abstenir-se persones que no compleixin els requisits.

GRUP ORGANIGRAMA - Olot, Girona provincia 

Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. Atenció al client, servir taules, preparar comandes, cobraments...

GRUP ORGANIGRAMA - Olot, Girona provincia 

Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. Reparacions de maquinària a casa dels clients.

GRUP ORGANIGRAMA - Olot, Girona provincia 

Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. S'incorporarà en un lloc de nova creació com a Adjunt del Director Tècnic de…

GRUP ORGANIGRAMA - Girona, Girona provincia 

Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. Treballa basats en el disseny, la supervisió del muntatge i la posada en…

GRUP ORGANIGRAMA - Girona, Girona provincia 

Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. Realització d'esquemes elèctrics amb Eplan.

GRUP ORGANIGRAMA - Girona, Girona provincia 

Recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. Control dels màxims dels magatzems.