33 empleos de hospital sant joan de déu cerca de Barcelona, Barcelona provincia

Displayed here are Job Ads that match your query. SimplyHired may be compensated by these employers, helping keep SimplyHired free for jobseekers. SimplyHired ranks Job Ads based on a combination of employer bids and relevance, such as your search terms and other activity on SimplyHired. For more information, see the SimplyHired Privacy Policy.

Fundació Sant Joan de Deu Serveis Sociosanitaris - Esplugues de Llobregat, Barcelona provincia 

Proporcionar cures d’infermeria individualitzades mitjançant un mètode sistemàtic . Obtenir i analitzar les dades per a determinar l’estat de salut de l’usuari…

Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat, Barcelona provincia 

Coneixement a nivell usuari d’Excel, Word i ús de correu electrònic. Implicació en tasques com clíniques, d’investigació i formació pròpies de l’especialitat d…

Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat, Barcelona provincia 

Col·laborar en l’acollida, maneig i dietes del pacient enllitat. Preparar l’entorn i el material per a l’exploració del malalt i/o per a fer-li proves…

Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat, Barcelona provincia 

Contracte d’un any i mig per obra i servei. Estar en possessió del títol de Llicenciatura en Psicologia/Grau de Psicologia (social i de les organitzacions).

Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat, Barcelona provincia 

Donar suport als facultatius/ves en la gestió de tasques administratives que es deriven d’una atenció assistencial sota delegació i protocol mèdic.

Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris Fundació Privada - Esplugues de Llobregat, Barcelona provincia 

Somos un hospital de atención intermedia. Buscamos enfermeras/os que les apasiona la enfermería, trabajar en equipo y cuidados centrados en la persona.…

Fundació per a la Recerca Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat, Barcelona provincia 

Condiciones económicas según perfil y conocimientos aportados. Apoyo en redactar, negociar, revisar y procesar contratos y memorias económicas de colaboraciones…

Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat, Barcelona provincia 

Treball coordinat amb organismes externs i la xarxa comunitària per garantir l’eficàcia i l’eficiència dels processos d’atenció.

Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat, Barcelona provincia 

Relacions amb les administracions (Tresoreria General de la Seguretat Social, Agència Tributària, SEPE, etc.).

Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat, Barcelona provincia 

El termini de presentacions de sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquesta selecció.

Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat, Barcelona provincia 

Preparar els pacients per als procediments d’adquisició d’imatge. Adquisició protocol·litzada de les imatges ecocardiogràfiques en pacients pediàtrics.