Reciclatge de Residus i Serveis Ambientals - Sant Cugat del Vallès, Barcelona provincia 

Coneixement de les normatives de gestió de residus i Medi ambient, i de la norma ISO 14.001 - Valorable coneixements de química - Domini del paquet Office i…